Overview

Clwb Ifor Bach – an excellent grassroots music venue situated on Womanby Street in Cardiff City Centre. The venue hosts original music by new and emerging artists, be they local, national or international, and has been an early platform for some of the biggest names in the music industry today.
http://clwb.net/cy/
https://clwb.net/
Following the recent successful application to become a charity Clwb Ifor Bach are now looking for up to 9 new Trustees to join the Board.
This is a fantastic opportunity to actively shape the future of the organisation and develop its aims, objectives and goals in accordance with the organisation’s charitable purpose to advance the education of the public by encouraging the understanding of contemporary music, including music of Welsh origin / language.

We are particularly looking for applicants who can bring the following skills and experience to the Board of Trustees.

Charity Legislation
Financial Management – charities
Capital Building projects
Facilities management
Fundraising
Music Industry
Community arts engagement
Further / Higher Education Partnerships
This is an ideal opportunity for applicants to use existing skills in a voluntary capacity.

Closing Date: 5.00pm – Monday 2nd March 2020

===============================================

Clwb Ifor Bach — lleoliad cerddoriaeth byw wedi’i leoli yn Styrd Womanby yng nghanol dinas Caerdydd sydd yn cynnig llwyfan i artistiaid newydd, boed nhw’n lleol, cenedlaethol neu rhyngwladol, ac sydd wedi gweld perfformiadau gan rhai enwau mwyaf yn y byd cerddoriaeth heddiw.

http://clwb.net/cy/
https://clwb.net/

Yn dilyn cais llwyddianus i sefydlu elusen mae Clwb Ifor Bach yn edrych am 9 Ymddiriedolwyr i ymuno â’r Bwrdd.

Dyma gyfle arbennig i siapio dyfodol Clwb Ifor Bach drwy ddatblygu nod ac amcanion y sefydliad yn unol a’i pwrpas elusennol I addysgu’r cyhoedd drwy hyrwyddo eu dealldwriaeth o gerddoriaeth gyfoes gan gynnwys cerddoriaeth Cymreig a Chymraeg.

Rydym yn awyddus i weld ceisiadau gan unigolion sydd â’r sgiliau a’r profiad canlynol.
Deddfwriaeth Elusennol
Rheoli Ariannol – elusennau
Prosiectau Adeiladu Cyfalaf
Rheoli cyfleusterau
Codi arian
Y diwydiant cerddoriaeth
Ymgysylltiad ậ’r celfyddydau cymunedol
Partneriaethau addysg bellach / uwch
Dyma gyfle gwych i unrhyw ymgeiswyr i ddefnyddio eu sgiliau mewn rôl gwirfoddol.

Mi fysw’n i’n werthfawrogol iawn os petaech chi’n fodlon rhannu y llythr hwn gyda’ch aelodau.

Dyddiad cau: 5y.h – Dydd Llun yr 2il o Fawrth 2020

About Clwb Ifor Bach

Clwb Ifor Bach is a live music venue, nightclub and promoter situated in Cardiff city centre on Womanby Street, hosting international, local and emerging artists and has been an early platform for some of the biggest names in music today. Since establishing in 1983, Clwb Ifor Bach has been a musical focal point in Cardiff and Wales, welcoming all musical styles and genres from all corners of the world through its doors.